Kontakt

Ryszard Kołacki Prezes Zarządu
merx@merxpolska.pl

Mirosław Kołacki Pełnomocnik ds. inwestycji
mirekmerx@gmail.com

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Elżbieta Lewandowska Główna księgowa
e.lewandowska@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 21
Joanna Gramza Specjalista ds. kadr
j.gramza@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 21 Flaga angielska
Karolina Czarnecka Specjalista ds. BHPSPRZEDAŻ I MARKETING

Lucyna Kulczyńska Szef sprzedaży i marketingu
l.kulczynska@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 32
mob. +48 500609584
Flaga angielska
Paulina Grewling Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
p.grewling@merxpolska.pl
+48 67 2689162 int. 34 Flaga angielska
Agnieszka Wzięch Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta a.wziech@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 34 Flaga angielska
Ewelina Nowicka Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta e.nowicka@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 31
Karina Karczewska Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
k.karczewska@merxpolska.pl
+48 67 2689162 int. 31 Flaga angielska
Iwona Perczyńska Technolog i.perczynska@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 43 Flaga angielska
Emilia Harwozińska-Zielińska Technolog e.harwozinska-zielinska@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 48 Flaga angielska
Anna Skawińska Specjalista ds. jakości i ekonomii produkcji
a.skawinska@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 37 Flaga angielska

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Maja Krajna Specjalista ds. zaopatrzenia
m.krajna@merxpolska.pl +48 67 2689163 int. 27 Flaga angielska

DZIAŁ JAKOŚCI

Maria Czarnecka Sp. ds. Jakości Produkcji
m.czarnecka@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 39 Flaga angielska
Arkadiusz Plewa SOLID programista
a.plewa@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 39 Flaga angielska
Leszek Skrzypczak Pełnomocnik ds. SZJPRODUKCJA

Dariusz Lewandowski Szef produkcji Paweł Jaśkowiak  Zastępca Szefa produkcji
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI I PRZYGOTOWANIA DETALI DO WYSYŁKI

 Ernest Klawiński  Szef kontroli jakości Artur Bartkowiak Zastępca Szefa działu kontroli jakości


 Barbara Gołąb Administracyjny Szef kontroli jakości
DZIAŁ MECHANICZNY

Paweł Nowicki
Brygadzista


DZIAŁ KOOPERACJI

Mateusz Zieliński Technolog
m.zielinski@merxpolska.pl +48 67 2689162 int. 28
mob. +48 508620752

DZIAŁ TECHNICZNY I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

 Janusz Nowicki Inżynier
 j.nowicki@merxpolska.pl  +48 67 2689162 int. 24

 Daniel Zawadzki Inżynier  d.zawadzki@merxpolska.pl  +48 67 2689162 int. 24 Flaga angielska
 Maciej Jarszak Technolog  m.jarszak@merxpolska.pl  +48 67 2689162 int. 24

 NARZĘDZIOWNIA

 Paweł Andrzejewski  Narzędziowiec  p.andrzejewski@merxpolska.pl  +48 67 2689162 int. 25
 Paweł Elmann Narzędziowiec